منوی فست فود شن | اين محل در حال حاضر آفلاين مي باشد (46 مورد)

بازگشت به لیست رستوران ها
 • همبرگر شن - فست فود شن  

  قیمت:

  2,800 تومان

 • همبرگر مک دونالد - فست فود شن  

  قیمت:

  2,800 تومان

 • چیزبرگر شن - فست فود شن  

  قیمت:

  3,000 تومان

 • چیز برگر مک دونالد - فست فود شن  

  قیمت:

  3,000 تومان

 • هات داگ - فست فود شن  

  قیمت:

  3,000 تومان

 • مکزیکی - فست فود شن  

  قیمت:

  3,000 تومان

 • قارچ برگر - فست فود شن  

  قیمت:

  3,200 تومان

 • قارچ برگر مک دونالد - فست فود شن  

  قیمت:

  3,200 تومان

 • استیک مرغ - فست فود شن  

  قیمت:

  3,500 تومان

 • پنیر - فست فود شن  

  قیمت:

  4,000 تومان

 • رست بیف - فست فود شن  

  قیمت:

  4,000 تومان

 • مخصوص شن - فست فود شن  

  قیمت:

  4,000 تومان

 • سبزیجات - فست فود شن  

  قیمت:

  4,500 تومان

 • همبرگر دوبل شن - فست فود شن  

  قیمت:

  4,500 تومان

 • همبرگر دوبل مک دونالد - فست فود شن  

  قیمت:

  4,500 تومان

فهرست سفارشات (0)

بهای کل: 0 تومان
جمع شود
وبلاگ گارسون