منوی فست فود هایلار مرکزی | اين محل در حال حاضر آفلاين مي باشد (41 مورد)

بازگشت به لیست رستوران ها
 • بوقلمون - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون بوقلمون//سس مخصوص/ کاهو/ گوجه

  قیمت:

  2,500 تومان

 • ژیکو - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون خشک دودی/سس مخصوص/کاهو/گوجه

  قیمت:

  2,700 تومان

 • فرانسوی - فست فود هایلار مرکزی  

  نان مک دونالد/سس مخصوص فرانسوی/بیکن/پنیر ورقه ای/گوچه

  قیمت:

  2,700 تومان

 • مرغ وقارچ - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون مرغ و قارچ/سس مخصوص/ کاهو/ گوجه

  قیمت:

  2,700 تومان

 • مرغ مخصوص - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون مرغ/سس مخصوص/کاهو/ گوجه

  قیمت:

  2,800 تومان

 • هلندی - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون گوشت و مرغ و قارچ/سس مخصوص/کاهو/گوجه

  قیمت:

  2,800 تومان

 • بره - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون بره/سس مخصوص/کاهو/گوجه

  قیمت:

  3,000 تومان

 • مخصوص هایلار - فست فود هایلار مرکزی  

  بیکن گوشت و مرغ قارچ/سس مخصوص/چیپس/کاهو/گوجه

  قیمت:

  3,000 تومان

 • مرغ تنوری - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون مرغ/سس مخصوص/پنیر پیتزا

  قیمت:

  3,000 تومان

 • گوشت تنوری - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون گوشت دودی/سس دو رنگ مخصوص/کره/پنیر پیتزا

  قیمت:

  3,000 تومان

 • پپرونی - فست فود هایلار مرکزی  

  ژامبون پپرونی/سس دو رنگ مخصوص/سس فارچ/پنیر پیتزا

  قیمت:

  3,000 تومان

 • هات داگ ایتالیایی - فست فود هایلار مرکزی  

  هات داگ/چیپس/کاهو/گوجه

  قیمت:

  3,000 تومان

 • برگر مانک - فست فود هایلار مرکزی  

  برگر مخصوص/سس مخصوص/کاهو/گوجه

  قیمت:

  3,200 تومان

 • ناگت مرغ - فست فود هایلار مرکزی  

  ناگت مرغ/چیاز حلقه//سیب زمینی /پنیر پیتزا

  قیمت:

  3,500 تومان

 • چیزبرگر - فست فود هایلار مرکزی  

  برگر مخصوص/سس مخصوص/کاهو/گوجه/پنیر ورقه

  قیمت:

  3,500 تومان

فهرست سفارشات (0)

بهای کل: 0 تومان
جمع شود
وبلاگ گارسون